fotogalerie

Elias Klatovy


Refektář býv. jezuitské koleje v Klatovech 9. 7. 2022 o klatovské pouti.


Lesní kostel u Neznašov 3.6. 2022 - jedinečné místo, silný zážitek. Děkujeme Václavu Fialovi za pozvání a Mons. Františku Radkovskému za obohacující setkání.


Konečně po 2 letech zase v Hamrech! Velikonoční koncert 17. 4. 2022 v nové sestavě s Petrem Němcem.


Koncert v kapli sv. Apoleny v Měcholupech 3. 10. 2021


Refektář bývalé jezuitské koleje o klatovské pouti 10.7. 2021 - opět po roce na stejném místě


Beseda s manželi Jiřím a Zdenou Tichotovými 14.6. 2021 v Merklíně, kde dědeček Jiřího Tichoty zakládal evangelický sbor. U příležitosti oslavy 90. výročí otevření zdejšího evangelického kostela přijeli zavzpomínat (nejen) na Spirituál kvintet manželé Tichotovi. Bylo nám ctí, že jsme mohli toto milé setkání hudebně doprovodit.


Koncert v nově zrekonstruovaném refektáři bývalé jezuitské koleje o klatovské pouti 11. 7. 2020. Krásný zážitek z prostoru i atmosféry...


Koncert v Pačejově v rámci Pačejovského hudebního léta 28.6. 2020.


Vystoupení v rámci talkshow Škrtněte si prosím ( s moderátorem Radkem Nakládalem, architektem a hercem Davidem Vávrou a sušickou loutkářkou Jaroslavou Prajerovou)


Vánoční koncert, kostel sv. Mikuláše, Kdyně 29. 12. 2019


Vánoční koncert, Horská synagoga Hartmanice 27. 12. 2019


Velikonoční koncert Hamry, jarní foto u kostela P. Marie Bolestné 21. 4. 2019


Vánoční koncert, kostel sv. Vavřince, Mrákov 18. 12. 2018


Adventní koncert v purkrabství hradu Klenová 9. 12. 2018


Koncert v rámci gospelového worshopu "Písně z hlubin", Silberbach u Selbu (DE) 6. 10. 2018


Velikonoční koncert Hamry, kostel P. Marie Bolestné 1. 4. 2018


Benefiční koncert na podporu opravy varhan, kostel Církve čs. husitské Klatovy 8.7. 2017


Velkopáteční čtení Bible, Klatovy radnice 14.4. 2017


Velikonoční koncert Hamry, kostel P. Marie Bolestné 16.4. 2017


Vánoční koncert Mrákov, 21.12. 2016 (jako host zpíval s námi Josef Nový)

© 2020 Elias Klatovy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!